شناسایی 30 محوطه پیش از تاریخ و تاریخی در
سردشت

باستان شناسان موفق به شناسایی 30 اثر پیش از تاریخ ، تاریخی و اسلامی شدند. آثار پارتی - ساسانی در این شهر تعجب باستان شناسان را برانگیخت.
بیشترین آثار شناسایی شده متعلق به فرهنگ ساسانی است

تازه‌ترین بررسی‌های باستان‌شناسان به شناسایی 30 اثر پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی منجر شد. وفور آثار پارتی _ ساسانی در این شهر تعجب باستان‌شناسان را برانیگخت.
 
« ابراهیم خرازی »، باستان ‌شناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌غربی در این مورد گفت:
« عملیات بررسی آثار باستانی شهرستان سردشت با هدف شناسایی آثار ناشناخته به شناسایی 30 محوطه و اثر پیش از تاریخ ، هزاره اول ، مانایی ، پارتی ، ساسانی و قرون اولیه اسلامی منجر شد. 15 اثر از این تعداد به دوران ساسانی و اشكانی تعلق دارد و همین باعث تعجب گروه كارشناسی شد.»
 
وی افزود: « با توجه به وجود تمدن اوراتو و آشور ما انتظار شناسایی آثار مانایی را داشتیم. بنابراین یك بررسی‌ دقیق و مطالعات بسیار برای شناسایی  وسعت جغرافیای دولت ساسانی و اشكانی در این محدوده لازم است.»
 
خرازی گفت: « باتوجه به مرز بودن منطقه سردشت و نبود اطلاع دقیق از آثار این منطقه بررسی ها آغاز شد. این بررسی‌ها به شیوه مراجعه حضوری به روستاها و كسب اطلاعات با همكاری مردم منطقه، تعیین دقیق مختصات جغرافیایی آثار با استفاده از دستگاه GPS ، تهیه شواهد و مدارك سفالی برای تعیین قدمت دقیق منطقه شروع شده است.»
 
باستان‌شناسان وجود رودخانه زاب را در این منطقه منشا تمدن‌های ناشناخته می‌دانند.


شناسایی 30 محوطه پیش از تاریخ و تاریخی در
سردشت

باستان شناسان موفق به شناسایی 30 اثر پیش از تاریخ ، تاریخی و اسلامی شدند. آثار پارتی - ساسانی در این شهر تعجب باستان شناسان را برانگیخت.
بیشترین آثار شناسایی شده متعلق به فرهنگ ساسانی است

تازه‌ترین بررسی‌های باستان‌شناسان به شناسایی 30 اثر پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی منجر شد. وفور آثار پارتی _ ساسانی در این شهر تعجب باستان‌شناسان را برانیگخت.
 
« ابراهیم خرازی »، باستان ‌شناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌غربی در این مورد گفت:
« عملیات بررسی آثار باستانی شهرستان سردشت با هدف شناسایی آثار ناشناخته به شناسایی 30 محوطه و اثر پیش از تاریخ ، هزاره اول ، مانایی ، پارتی ، ساسانی و قرون اولیه اسلامی منجر شد. 15 اثر از این تعداد به دوران ساسانی و اشكانی تعلق دارد و همین باعث تعجب گروه كارشناسی شد.»
 
وی افزود: « با توجه به وجود تمدن اوراتو و آشور ما انتظار شناسایی آثار مانایی را داشتیم. بنابراین یك بررسی‌ دقیق و مطالعات بسیار برای شناسایی  وسعت جغرافیای دولت ساسانی و اشكانی در این محدوده لازم است.»
 
خرازی گفت: « باتوجه به مرز بودن منطقه سردشت و نبود اطلاع دقیق از آثار این منطقه بررسی ها آغاز شد. این بررسی‌ها به شیوه مراجعه حضوری به روستاها و كسب اطلاعات با همكاری مردم منطقه، تعیین دقیق مختصات جغرافیایی آثار با استفاده از دستگاه GPS ، تهیه شواهد و مدارك سفالی برای تعیین قدمت دقیق منطقه شروع شده است.»
 
باستان‌شناسان وجود رودخانه زاب را در این منطقه منشا تمدن‌های ناشناخته می‌دانند.
 
به اعتقاد خرازی كاوش‌ باستان ‌شناسان نشان از وجود و نزدیكی كشورهای آشور در این منطقه دارد. سارگون در نوشته‌های خود از سرزمین‌هایی یاد می‌كند كه باید در محدوده سردشت قرار داشته باشد. حفاری‌ها تا کنون وجود دولت موصاصیر یا دولت آفتاب را در این منطقه را نشان داده‌است.
 
نخستین فصل كاوش‌های باستانی تپه ربط 2 سال گذشته با احتمال وجود دولت موصاصیر در این تپه انجام و به كشف مواد فرهنگی با ارزشی چون آجرهای لعابدار با تصاویر منقوش به انسان بالدار و شیر بالدار منجر شد.
 
تمدن « مانایی ها »، یك پادشاهی عظیم در دوران پیش از تاریخ بوده است كه بیشتر حوزه شمال غرب ایران را فرا می گرفته است. باستان شناسان در جریان بررسی های خود كشف كردند به احتمال قوی « زیرتو » مهم ترین پایتخت مانایی ها در « قالایچی » بوده است. تاكنون اطلاعی از ویژگی های مردم مانایی و چگونگی زیست آنان به دست نیامده است.
پیش از این باستان شناسان آمریكایی گمان می كردند تپه باستانی « حسنلو » مركز حكومت ماناها ، پادشاهی بسیار قدرتمند هزاره نخست پیش از میلاد بوده است.