باستان شناسان در تپه ربط آذربایجان غربی، سنگ فرش هایی با تزئینات منحصربه فرد كشف كردند. این یافته تا كنون در محوطه های اورارتویی سابقه نداشته است.


اولین فصل از كاوش های باستان شناسان در تپه ربط شهر ربط به كشف سنگ فرش هایی با تزئینات منحصربفرد منجر شد كه تاكنون در محوطه های اورارتویی سابقه نداشته است.
باستان شناسان با توجه به وجود نشانه های فرهنگی و مذهبی شناسایی شده در محوطه ربط، احتمال می دهند این سایت متعلق به معبد موصاصیر باشد. موصاصیر دولتی همزمان با آَشور و اورارتو بوده است كه با توجه به شرایط سیاسی آن روز گاه با آَشور و گاهی با اوراتور هم پیمان می شدند.
«رضا حیدری»، باستان شناس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان آذربایجان غربی گفت: «در اولین فصل كاوش در این تپه در وسعتی قابل توجه، آجرهایی با نقش های منحصر بفرد كشف شده است. نقش روی این آجرها به صورت سه دایره متحدالمركز است كه با رنگ های مختلف از هم جدا شده اند. تاكنون در هیچ محوطه اورارتویی چه داخل ایران و چه خارج از ایران چنین نقشی دیده نشده است.»
او گفت: «این نقش از دایره های متحدالمركز تشكیل شده است. هركدام از این نقش ها سه دایره تو در تو است كه بزرگترین دایره به رنگ فیروزه، دایره وسط به رنگ سفید و دایره مركزی فیروزه ای یا سبز است. کمرنگ شدن این رنگ ها به مرور زمان تشخیص آن را دشوار کرده است. در اطراف هر یک از این دایره ها هلال زرد رنگی كشیده شده است و دایره ها به وسیله خط افقی به هم وصل شده اند. قطر دایره بزرگ 8 و عرض آن 3 سانتی متر است. این دایره ها به وسیله سنگ های رود خانه بیضی شكل كنار هم چیده شده است. در نهایت این سنگ فرش ها با آجرهای پخته شده كادر بندی شده است. »
همچنین این كاوش ها به كشف 8 نقش درخت زندگی بر روی آجرهای كنگره دار منجر شد. این درختان بر روی آجرهایی كه به شكل دو پلكان در بالا به هم می رسند نقش بسته اند. درخت زندگی، موتیفی از فرهنگ و تمدن بین النهرین است. رنگ زمینه این درخت ها فیروزه ای، ساقه ها به رنگ سفید و گل و غنچه آن به رنگ زرد است. این گل ها دارای كاسه برگ و گلاله گل هستند. كاسه برگ ها سفید و زرد هستند. گل های درخت های كشف شده دارای 8 برگ است.
تپه ربط در شهر ربط كه سطحی ترین فرهنگ آن به هزاره اول پیش از میلاد باز می گردد، یكی از بزرگترین محوطه های تاریخی شناخته شده در شمال غرب كشور است. كاوش های باستان شناسان در شمال غرب كشور برای مطابقت این تپه با مركز كشور آردینی(موصاصیر) از شهریورماه سال 84 آغاز شده است.طبق مستندات موجود بزرگترین معبد خدای "حالدی" در دولت آردینی قرار دارد.
هیات باستان شناسی تپه ربط به سرپرستی بهمن كارگر و متشكل از باستان شناس، زمین شناس، مردم شناس، نقشه بردار و مرمت كار، به مدت 2ماه تپه ربط را كاوش كردند.