كشف كتیبه‌هایی به خط میخی در شهرستان سردشت از حفاران غیر مجاز، به شناسایی یكی دیگر از شهرهای مانایی در آذربایجان غربی انجامید.
با كشف این كتیبه‌های میخی، حدس باستان‌شناسان و احتمال آنان مبنی بر وجود یك شهر مانایی در این منطقه به اثبات رسید.
حفاران اشیای عتیقه دستگیر شدند و آثار مسروقه پس گرفته شد.
«ابراهیم خرازی»، باستان‌شناس و كارشناس امور پژوهشی اداره كل میراث فرهنگی آذربایجان غربی در این باره گفت: «پیش از این حدس و گمان‌هایی وجود داشت كه تپه «ربط» سردشت یكی از پایتخت‌های مهم دوره ماناییان است و حفاران غیر مجاز با سرقت آجرنوشته‌هایی به خط میخی این گمان را به یقین بدل كردند.»
وی افزود: «نام این پایتخت موساسیر است و باستان‌شناسان در گذشته محل اصلی این پایتخت را در نزدیكی عراق می‌دانستند.»
تاكنون كاوش و حفاری در این تپه باستانی بسیار مهم و ارزنده انجام نشده است. كارشناسان و باستان‌شناسان آذربایجان غربی از پژوهشكده سازمان میراث فرهنگی درخواست كردند با اختصاص اعتبار ویژه، هرچه سریع‌تر كاوش را در این منطقه آغاز كنند.
خرازی در این باره گفت: «از پژوهشكده تقاضای 5 میلیون تومان اعتبار كرده‌ایم و پیش از شروع برنامه‌های كاوش در این منطقه به طور رسمی، بررسی میدانی و شناسایی این تپه را به اتمام خواهیم رساند.»
كتیبه‌های میخی اكنون مورد بررسی باستان‌شناسان و زبان‌شناسان قرار می‌گیرند تا اطلاعات دقیقی از پایتخت جدید مانایی‌ها به دست آید.
تپه ربط در دل محوطه مسكونی واقع شده و هیچگونه حصاری در اطراف آن كشیده نشده است. به دلیل در دسترس بودن این محوطه، حفاران غیر مجاز به راحتی می‌توانند اشیای باستانی را از این منطقه خارج كنند. مانایی‌ها در هزاره اول قبل از میلاد می‌زیستند و دولتی بسیار قدرتمند بودند.