كاوش های باستان شناسان در تپه ربط سردشت، زاوایای تاریك حكومت های 3 هزار سال پیش در شمال غرب ایران را روشن می كند. باستان شناسان احتمال می دهند تپه ربط مركز حكومت موساسیر ها در3 هزار سال پیش باشد.
موساسیرها دولتی همزمان با اورارتو و آشورها بوده است. این حكومت از سوی آَشورها آردینی(كشور آفتاب) خوانده می شد. موساسیرها بر اساس شرایط سیاسی منطقه گاهی با آشورها و گاه با اورارتو ها هم پیمان می شدند.
«بهمن كارگر»، سرپرست هیات كاوش در تپه ربط سردشت گفت:«هدف از این كاوش روشن كردن زاویای تاریك باستان شناسی منطقه شمال غرب ایران است. با توجه به معماری كشف شده در كاوش های پیشین، احتمالا تپه ربط مركز حكومت یك دولت ناشناخته در این منطقه و به احتمال بسیار قوی حكومت موساسیرها باشد.»
او گفت: «در بررسی ها و كاوش های سال 1364 و 83 آجرهای لعاب دار با موضوعات هندسی، اساطیری، گیاهی و خط میخی(میخی اورارتوی) كشف شد. معماری كشف شده نشان دهنده اهمیت این تپه در هزاره اول پیش از میلاد(قرن 7یا8 پیش از میلاد) است.»
باستان شناسان در كاوش های گذشته در تپه های مختلف استان آذربایجان غربی از جمله قالایچی در نزدیكی بوكان معماری و نشانه هایی از حكومت مانایی ها را كشف كردند. این یافته ها احتمال وجود دولت موساسیرها را در این هزاره در شمال غرب ایران قوت می بخشد.
تپه ربط در شهركی به همین نام و در 5 كیلومتری شهر سر دشت قرار دارد. این منطقه براساس نقشه تهیه شده 14 هكتار است كه در كنار رودخانه زاب قرار دارد.كشور اورارتو نیز در یك منطقه كوهستانی در جنوب و جنوب شرقی دریاچه وان، تقریبا به موازت مجرای علیای زاب بزرگ قرار داشته است اما گستره آن بر باستان شناسان نامعلوم است.
در قرن هشتم پیش از میلاد كشورهای موساسیر و مانا كه در منطقه دریاچه ارومیه قرار داشتند، به اورارتوها پیوستند.
هیات باستان شناسی تپه ربط به سرپرستی بهمن كارگر و متشكل از باستان شناس، زمین شناس، مردم شناس، نقشه بردار و مرمت كار، تا دو ماه دیگر تپه ربط را بررسی و كاوش می كنند.